Begraafplaats Van Doniakerk Makkum


Onze vereniging is een Begrafenisvereniging die als doel heeft alle in Makkum voorkomende uitvaarten te verzorgen.

De Begrafenisvereniging Makkum is echter geen beheerder van de begraafplaats in Makkum.

Voor informatie over deze begraafplaats en voor het willen begraven worden in Makkum kunt u zich vervoegen bij de beheerder.

 

Het beheer en de administratie van de begraafplaats Van Doniakerk Makkum berust bij:

De heer Jan Nadema

Ds. L. Touwenlaan 43 te 8754 BR Makkum Fr

Telefoon: 06 – 13 31 22 58

E-mail: begraafplaats.pknmakkum@gmail.com