Kosten:
- Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis.
- Voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en dat het kind is aangemeld bij de vereniging.  
- Vanaf de leeftijd van 18 jaar is men als lid contributie verschuldigd.
- De contributie bedraagt € 15,00 per lid per jaar.
- De contributie wordt 1 keer per jaar geïnd in januari of februari per automatische incasso.

NB: de verwerking van de acceptgiro (OLA) is gestopt vanaf 1 juni 2023!

- Het bankrekeningnummer is NL19 RABO 0334.8190.75

- Bij overlijden bedraagt de ledenkorting maximaal € 750,00 en is afhankelijk van de duur van het lidmaatschap en de gemaakte afspraken.

Bijverzekeren:

Onze vereniging is geen verzekering. De vereniging heeft als doel een waardige uitvaart te regelen zonder winstoogmerk.
Omdat de ledenkorting niet voldoende is om een uitvaart te bekostigen, kunt u overwegen een Uitvaartverzekering af te sluiten.

Onze vereniging werkt samen met Twenthe Uitvaartverzekering (www.twenthe.nl)

E-mail: info@twenthe.nl

Adres: Postbus 191 te 7500 AD Enschede. Telefoon: 053 - 43 12 732