Opbaarruimte in de Van Doniakerk


De Begrafenisvereniging Makkum beschikt zelf niet over een aula en/of een opbaarruimte.

Wel is een Opbaarruimte (opbaarkamer) beschikbaar in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen.

 Informatie is verkrijgbaar bij de bode of bij de Stichting Van Donia.

Contactpersoon voor de Stichting: de heer D. Pals, De Finne 17, 8754 GT Makkum

E-mail: stichtingvandonia@gmail.com