De plaatselijke begrafenisverenigingen vervullen een zeer belangrijke maatschappelijke functie, zo ook de begrafenisvereniging Makkum welke al actief is sinds 2 maart 1904 en als doel heeft om op waardige wijze en zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wensen van de overledene of nabestaande(n), de begrafenis of crematie te verzorgen voor haar leden.

Ook voor niet-leden kunnen de bodes de uitvaart/crematie verzorgen. Voor niet-leden wordt er wel een toeslag berekend.

De contributie / ledenkorting worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Om de samenwerking met collega-verenigingen te bevorderen is de begrafenisvereniging Makkum lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De Federatie is op haar beurt aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband NARDUS.

Wij vragen onze leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan het secretariaat door te geven. Inwonende kinderen vanaf 18 jaar behoren zelf lid te worden van onze vereniging


Lid worden
:
Het spreekt voor zich dat wij graag nieuwe leden willen inschrijven. Als u vanaf de leeftijd van 18 jaar lid bent, heeft u recht op de volledige ledenkorting bij overlijden. Wordt u op latere leeftijd lid dan krijgt u een lagere ledenkorting bij overlijden. Er bestaat echter de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een volledige ledenkorting door u in te kopen als volledig lid. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Verhuizing: 
Bij verhuizing naar een andere woonplaats kunt u lid blijven van onze vereniging. Bij overlijden keren wij de nabestaanden de geldende ledenkorting uit.
Ook is er soms de mogelijkheid om u te laten overschrijven naar een vereniging in uw nieuwe woonplaats.

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het lopende kalenderjaar. Dit moet voor 30 november schriftelijk aan de secretaris van de vereniging worden doorgegeven.

Terug naar boven