Gebruik baar en/of dragers door derden


Een bode (uitvaartverzorger) kan desgewenst gebruikmaken van de baar en/of de dragers van onze Begrafenisvereniging (nb: bij geen lidmaatschap van de vereniging).

Hiervoor berekenen wij kosten.
Contactpersoon is de heer Hyltsje Bosma (Ds. L. Touwenlaan 33 te 8754 BR Makkum Fr)
Tel. 0515 - 23 12 27 of 06 - 24 19 81 73