Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:          
                          mevrouw Aukje Koornstra - Leijenaar
                          De Kamp 1
                          8754 KB Makkum Fr
                          tel. 0515 - 23 19 70
                          E-mail: renakoornstra@hotmail.com

Secretaris:           
                          de heer Jan Volbeda
                          De Jister 3
                          8754 GM Makkum Fr
                          tel. 0515 - 23 16 95
                          E-mail: janenafke@kpnplanet.nl

Penningmeester:   
                          mevrouw Els van Zeumeren
                          Markt 12
                          8754 ES Makkum Fr
                          tel. 06 - 12 95 59 41 (graag na 18.30 uur)
                          E-mail: janenafke@kpnplanet.nl (NB: is secretariaat)

Lid:                 de heer Otte Adema
                          Vallaat 14
                          8754 EW  Makkum Fr

Lid:                 mevrouw Boudina de Hoop
                          De Schar 33
                          8754 BK Makkum Fr

Bode:    de heer Casper van Veen (van Veen Uitvaartzorg)

     Zeilmakersstraat 14
     8861 SE Harlingen
     tel. 0517 - 85 19 09 of 06 - 46 35 16 20
     E-mail: info@vanveenuitvaartzorg.nl

                                   

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Bij overlijden van een lid van onze vereniging dient contact op te worden genomen met de bode van de vereniging:

- de heer Casper van Veen (van Veen Uitvaartzorg): tel. 0517 - 85 19 09 of 06 - 46 35 16 20 (dag en nacht bereikbaar)


Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan het secretariaat door te geven (bij voorkeur per E-mail):

de heer Jan Volbeda
E-mail: janenafke@kpnplanet.nl
tel. 0515 - 23 16 95

                         

Terug naar boven